Our College Family


Shri R. P. Sharma,
President

Dr. Dewasish Mukherjii,
Principal

Shre Ajay Tiwari,
Secretary

Faculty of Commerce And Managment Faculty of Arts Faculty of Computer Secience Office Staff
Shree Lalit Mohan Verma Mrs. Sahina Jabin (Sociology) Shri Vivek Prakash Sahu Shri Gyan Chand Dewangan
Mrs. Anupama Jain Dr. Archana Mahajan (Econimics) Shri Prem Kumar Chandrakar S. Wadhwa
Miss. Sumaiyya Khatoon Ansari Dr. Kiran Agrawal (Hindi) Shri Manoj Kumar Sahu Shri Santosh Agrawal
Shri. Sudhir Jain Dr. Amitabh Kumar (History) Mrs. Sheelu Soni Shri Santosh Agrawal
Mrs. Soma Goswami Dr. Laxmikant Sahu (Philosophy) Miss. Roshni Nashine Shri Santosh Agrawal
Shree Pradeep Kumar Jha Shri Pritam Kumar Das(Hindi) Shri Rajat Yadu Shri Manharan Singh Thakur
Miss. Manjari Pansari Dr. Sweta Sharma (Geography) Shri Janu Sharma Shri Parmeshwar Sharma
Shri Sunil Agrawal Dr. Rakesh Chandrakar (Political Seience) - Shri tulsi Ram Sapha
S. Wadhwa Dr. F. Nayak (English) - Shri Hemant Sahu
Shri Yogesh Soni Miss Megha Singh (English) - Shri Lokesh Sahu
- Mrs. Shruti Tiwari (English) - Tarkeshwar netam
- Dr. Kiran Tiwari (Hindi)(P.T.) - -
Faulty of Journalism Faculty of Sports And Yoga Library OSD
Shri Ram Prasad Dubey Shri Vijay Sharma Mrs. Sunita Itario (Librarian) Shri Ashish Sharma
Shri Mirza Masood - Shri Harish Sahu (Book Lifter) -