Contact Form

Address

Mahant Laxminarayan Das College ,
Shiksha Pracharak Samiti,
Affiliated to Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur
Gandhi Chowk, Raipur (C.G.),
Phone: 0771-4057374
E-mail:mldcraipur@gmail.com
Website: www.mldcollege.com