Accolades and Recognition

Prize Distribuition List 2017-18

S.N. Girl’s team Boy’s team
1 Nidhi Sahu Tukeshwar sahu
2 Muskan Gupta Rohit Sahu
3 Bhumika Varu Rishabh Dewangan
4 Payal vishal Gajanan Sharma
5 - Imran Khan